ex.1-Loggo-QMS.gif  
comm_1_search_icon
   

_86_dsc0037-2.jpg

Utbildningar

Utbildningsprogram finns för följande områden:

  • Kvalitetsledningssystem ISO 9001, IATF 16949
  • Miljöledningssystem ISO 14001
  • Internrevisioner inom ovanstående områden
  • Arbetsmiljöarbete AFS 2001:01
  • FMEA - Felriskanalys
  • Utbildningar i ATIVA - program för dokumentstyrning

Utbildningar och implementeringar av ledningssystem kan även bedrivas som studiecirkel för enskilt företag eller i samarbete med flera företag

Utbildningarna kan även företagsanpassas

Övriga utbildningar tas fram efter kundens behov

 

© Copyright. QMS Utveckling AB | Hemsida med Sitoo