ex.1-Loggo-QMS.gif  
comm_1_search_icon
   

_04_dsc0052-2.jpg

Tjänster

Implementering och utveckling av bland annat:

  • Kvalitetsledningssystem (ISO 9001,  IATF 16949)
  • Miljöledningssystem (ISO 14001, EMAS)
  • Ledningssystem för arbetsmiljö (SIS-OHSAS 18001)
  • Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material (ISO 3834)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01)
  • Egenkontroll (Miljö etc.)
  • Verksamhetsledning FR 2000
  • Lagen om skydd mot olyckor (Brandskydd, etc..)

Internrevisioner inom områden enligt ovan

Utför utredningar - kartläggningar av verksamheter och kompetensbehov

Kvalitets- och Miljöchef  tar även uppdrag som inhyrd kvalitets- och miljöchef

Leverantörsbedömningar utför bedömning av leverantörer ur kvalitets- och/eller miljösynpunkt

Kemikalier upprättande av förteckning, hantering, risker etc.

Lagar bevakning av lagar, register över lagar etc.

Utbildningar inom kvalitet och miljö -- länk--

Riskanalyser inom olika områden

Handledning vid införande av ledningssystem enligt ovan

Projektledning vid införande av olika system

Elektronisk dokumentstyrning program för hantering av rutiner och blanketter etc. --länk--

EU-medel - Svenska EFS-rådet Kompetensförsörjning  -  ansökan, analys, utbildning

Ansökningar av statliga medel - hjälper till med olika typer av ansökningar

 

© Copyright. QMS Utveckling AB | Hemsida med Sitoo